Betingelser

OBS: PLASSERTE SEKKER MÅ STÅ INNTIL 7 METER FRA DER LASTEBILEN KAN STÅ.

VIKTIG: Ved bestilling av Billigsekken, så gjelder dette kun i Oslo. Må plasseres inntil vei, med maks avstand 5 meter der bil med henger uhindret kan plasseres for henting.  

Avvikskontroll

Når vi kommer for å hente sekken, vil vi foreta en kontroll av innholdet for å sikre at det er i henhold til bestillingen.

Avfallsforskriften og Forurensingsloven stiller strenge krav til hvordan avfall skal håndteres – fra det oppstår til det gjenvinnes. For å unngå tilleggsgebyr er det derfor svært viktig at du ikke kaster følgende i sekken:

 

SORTERINGSGUIDE EASYAVFALL SEKK

Behandlet trevirke

Treverk behandlet med maling, lakk eller kjemikalier som ikke betegnes som farlig avfall.

Skal IKKE inneholde: Trykkimpregnert trevirke med CCA, Cu eller kreosot, rent trevirke, avfall som ikke er trevirke, vinduskarmer fra isolerglassruter, MDF-plater, brannhemmende plater, greiner, kvister, trestammer eller gips.

Rent trevirke

Byggematerialer, emballasje, paller o.l. uten overflatebehandling.

Skal IKKE inneholde: Impregnert treverk (CCA,Cu eller kreosot), overflatebehandlet treverk (maling, lakk, beis, o.l.), limtre, sponplater/huntonittplater, MDF-plater, greiner, kvister, trestammer, gips, takpapp, tapet, papp, papir, plast, siporex, asfalterte plater, gjenstander av metall, stein o.l. som kan ødelegge utstyr.

Betong med armeringsjern

Armert betong som ikke inneholder stoffer over grenseverdien til farlig avfall.

Skal IKKE inneholde: Stein, grus, jord, forurenset betong, organisk materiale eller annet avfall.

Betong uten armeringsjern

Betong uten armering som ikke inneholder stoffer over grenseverdien til farlig avfall.

Skal IKKE inneholde: Stein, grus, jord, forurenset betong, betong med armering, organisk materiale eller annet avfall.

Gips

Gipsplater og gipselementer.

Skal IKKE inneholde: vått gipsavfall, andre bygningsmaterialer eller annet avfall.

Gips på flis

Skal IKKE inneholde: vått gipsavfall, andre bygningsmaterialer eller annet avfall.

Rene masser

Betong, stein, jord og pukk fra byggeplasser.

Skal IKKE inneholde: Forurensende masser, organisk materiale, annet avfall som gips, plast o.l.

Park og hageavfall

Løv, kvist, røtter, trestammer, gress, planter, torv o.l.

Skal IKKE inneholde: Jord, stein, grus, trestammer over 15 cm i diameter, treverk, betong, hagemøbler, gjenstander av metall, stein o.l. som kan ødelegge utstyr.

Blandet næringsavfall (restavfall)

Usortert avfall eller avfall som ikke kan sorteres.

Skal IKKE inneholde: Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.), elektrisk og elektronisk avfall (EE_avfall), dekk, matavfall, flytende avfall, rene masser (jord, stein, tegl, fyllmasse eller betong), forurensede masser, gips.

Hvis du mot formodning ikke følger disse retningslinjene, må du påberegne en tilleggsavgift.

 

HVA MÅ IKKE KASTES I CONTAINEREN

Kravene til sortering blir stadig strengere og dette påvirker hele prosessen fra avfall til ressurs.
Ved mangelfull sortering belastes det avviksgebyr. Lenger ned på siden vil du se eksempel på de viktigste tingene som ikke må blandes med andre avfallstyper.

Farlig avfall

Bilbatterier, maling, lakk, lim, løsemidler, oljer, plantevernmidler, vinylbelegg, isolasjonsplater for bygg, gult eller svart isolasjonsskum (polyuretanskum og cellegummi), asbestholdige materialer, impregnert trevirke (CCA eller kreosot) og vinduer (produsert 1965-2000). Privatpersoner kan levere farlig avfall gratis på kommunale miljøstasjoner.

Våtorganisk

Matavfall               

Smittefarlig avfall:

Sprøytespisser og kanyler, blodposer og laboratorieavfall, brukte bandasjer m.m.     

Eksplosiver

Ammunisjon, dynamitt, fenghetter, trykkbeholdere og festfyrverkeri osv.

Radioaktive stoffer

Radioaktive stoffer som er merket med radioaktivt symbol

EE-avfall

Alle typer elektriske og elektronisk utstyr som kan tilkobles strømnettet eller batterier, f. eks. datautstyr, brunevarer, hvitevarer, lyskilder, lamper, elektrisk verktøy, kabler og ledninger, røykvarslere, medisinsk utstyr m.m.
Leveres gratis til forhandlere eller til Franzefoss.

Kuldemøbler

Alle typer kjøleskap og frysere

Dekk

Alle typer dekk. Bildekk leveres gratis til dekkforhandler

Impregnert trevirke

Sviller, telefonstolper, impregnerte hagemøbler og lignende

Gips i blandet avfall

Gips er ikke ønsket til forbrenning. Forekomst av gips i blandet avfall er vanskelig å plukke ut. Dette krever større ressursbruk og særskilt behandling.

Glassvinduer –  med isolasjonsglass (1965 - 1989)

Vi minner også om at hvis du skal bruke containeren til å kvitte deg med rene fraksjoner, som hageavfall, stein eller trevirke, må du IKKE kaste annet type avfall i samme container da det vil bli beregnet avgift for blandet avfall på hele leveransen.

 

Salgsbetingelser

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene

Selger
Firmanavn: Cleanit AS
Kontaktadresse: Enebakkveien 304 1188 OSLO
Organisasjonsnummer: 982 463 157 MVA

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.
Prisliste kan lastes ned her

Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

Ordrebekreftelse
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.

Betaling
Selgeren krever forskuddsbetaling i nettbutikk av alle forbrukere (privatpersoner). Bedriftskunder (registrert i Norge) kan etter avtale handle på kreditt med etterskuddsvis fakturering.

Levering
Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer etter avtale.

Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen.

Angrerett
Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser9. Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet.

Undersøkelse av varen
Når kjøperen mottar varen, anbefales det at den undersøkes om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon.

Reklamasjon
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.